Het duurzaamheidbeleid van Bomacon

Het duurzaamheidbeleid van Bomacon beschrijft de manier die Bomacon hanteert voor de selectie van producten en leveranciers. De aspecten: milieu, mensenrechten, veiligheid, gezondheid en de bijdrage aan de welvaart en het welzijn van de medewerkers in de keten zijn daarbij leidend.

Bomacon is een metaalverwerkend MKB bedrijf en is lid van Stichting Het Metaalhuis te Eindhoven. Door een intensieve samenwerking kunnen grotere doelen behaald worden. Dit duurzaamheidbeleid wordt gezamenlijk uitgedragen.
De fundamentele punten in ons duurzaamheidbeleid zijn:

  • Te zoeken naar alternatieve methoden, processen en procedures om de negatieve effecten op het milieu te minimaliseren
  • Rekening houdend met de sociale, economische en ecologische impact
  • Het voorkomen van verspillingen en recycleren waar mogelijk
  • Efficiënt transporteren om uitstoot te voorkomen
  • Betrokkenheid bij al onze stakeholders creëren
  • Innovatief ondernemen om milieuvriendelijke bedrijfsprocessen en innovatieve producten te ontwikkelen

Bomacon vraagt zijn partners om dezelfde normen en standaarden te hanteren ten opzichte van duurzaamheid als de onderneming op zijn activiteiten toepast, en daagt hen uit Bomacon met nieuwe ideeën te inspireren.U kunt gerust contact met ons opnemen

0495 - 457 330